Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101702 PSICOLOGIA T 6
101707 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL B 6
101709 HABILITATS SOCIALS I DE COMUNICACIÓ AL TREBALL SOCIAL B 6
101742 DRET T 6
101746 SOCIOLOGIA T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101703 ANTROPOLOGIA T 6
101710 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ B 6
101711 INTRODUCCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS B 6
101714 ESTRUCTURA SOCIAL B 6
101743 ECONOMIA T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101704 INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA T 6
101712 SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS B 6
101729 GEOGRAFIA URBANA O 6
101735 DROGODEPENDÈNCIES O 6
101744 PSICOLOGIA SOCIAL T 6
101748 INTERVENCIÓ INDIVIDUAL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101705 GEOGRAFIA I HISTÒRIA T 6
101715 EXCLUSIÓ SOCIAL B 6
101725 TREBALL SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA INFÀNCIA O 6
101726 ATENCIÓ PRIMÀRIA ALS SERVEIS SOCIALS O 6
101728 INSERCIÓ SOCIOLABORAL O 6
101736 DONA I SOCIETAT O 6
101737 TERCER SECTOR I INTERVENCIÓ SOCIAL O 6
101739 ANGLÈS ESPECÍFIC PER AL TREBALL SOCIAL O 6
101741 QÜESTIONS JURÍDIQUES EN ELS SECTORS ESPECÍFICS DE L'ACCIÓ SOCIAL O 6
101745 EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ T 6
101749 INTERVENCIÓ GRUPAL B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101716 SALUT, VULNERABILITAT I DEPENDÈNCIA B 6
101718 INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA B 6
101727 TREBALL SOCIAL I VELLESA O 6
101730 IMMIGRACIÓ O 6
101731 MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES O 6
101734 TREBALL SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL O 6
101750 POLÍTICA SOCIAL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101708 MODELS D'INTERVENCIÓ EN TREBALL SOCIAL B 6
101721 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ QUALITATIVA B 6
101722 PRÀCTICUM I B 6
101747 METODOLOGIA I TÈCNIQUES QUANTITATIVES T 6
101751 POLÍTIQUES DE L'ESTAT DEL BENESTAR B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101723 PRÀCTICUM II B 24
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101719 ÈTICA I DEONTOLOGIA B 6
101720 GESTIÓ D'ORGANITZACIONS B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101724 TREBALL DE FI DE GRAU B 12