Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Treball Social

Curs acadèmic

2024/2025

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69€

Centre que l'imparteix

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2009/2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

80

Coordinació

Francisco Javier Miranda Ruche fepts.coordgts@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Simultaneïtat d'estudis
Simultaneïtat d'estudis
Simultaneïtat d'estudis
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
Codi d'ètica Treball Social
Codi d'ètica Treball Social
Codi d'ètica Treball Social
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recusos d'aprenentatge
Recusos d'aprenentatge
Recusos d'aprenentatge

Aquesta disciplina té com a objecte la intervenció i l'avaluació social davant de les necessitats socials per promoure el canvi, la resolució dels problemes en les relacions humanes i l'enfortiment i la llibertat de la societat per incrementar el benestar i la cohesió, mitjançant la utilització de teories sobre el comportament humà i els sistemes socials i aplicant la metodologia específica en la qual s'integra el treball social en cada cas, grup i comunitat.

El treball social intervé en els punts en els quals les persones interaccionen amb el seu entorn.

Els principis dels drets humans i la justícia són fonamentals per al treball social, així com la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.