Treball de Fi de Grau

[Inscripció al Treball Final de Grau]

ECTS

12 ECTS (C4)

Normatives

Documents

Requisits previs

  • Haver superat 168 crèdits

Sistemes d'avaluació

  • Valoració del disseny d'investigació (20%)
  • Valoració del treball de camp (25%)
  • Valoració de l'informe d'investigació (35%)
  • Participació en tutories (10%)
  • Presentació oral (10%)